Friday, August 8, 2008

What is your understanding of the Church’s ministry to the present Philippine context and what is its implication in your task as cultural transformer

Kung titignan natin sa pangkaraniwang konteksto ng halos karamihan sa atin na tinatawag na kristiano, ang mabilis na sasabihin o isasagot sa tanong na iyan ay gawin kristiano ang mga tao, ipakikila si Cristo sa kanila upang kanilang maging panginoon at tagapaglistas. Sa ganyang sagot umiikot ang ministeryo ng ating mga simbahan. At sa sobrang extreme ang paniniwala ang misyon ng simbahan ay naka nakahon sa spiritual lang na aspeto ng buhay. Lumaki at nagkaisip ako sa loob ng simbahan at halos sa mga panahong ito ay naiapamulat sa akin ang ganitong uri ng ministeryo, hanggang maging bahagi ako ng isang organisasyon ng mga kabataang walang kuneksyon sa simbahan. Sa paningin ng organisasyong ito, ang simbahan sa kanyang tunay na katangian ay reaksyunaryo. Sa umpisa parang hindi ko maunawaan ang ibig sabihin nito – reaksyunaryo- ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging malinaw sa akin ang kahulugan nito. Simple lang ang kahulugan nito, ang paraan ng pagharap ng simbahan sa sitwasyon ay nakabatay lang sa kung ano ang kanyang nakikita, na ang mga dahilan ng mga pangyayari ay dahil ito ang kalooban ng Diyos, para sa simbahan na magpahanggang sa ngayon ay ganito pa rin naman ang katangian na ang mga suliranin ay bahagi lang ng pagsubok ng Diyos, kaya bakit kailangan nating magpakahirap sa pag-ugat sa kalagayan ng ating buhay. Kapag mahirap ka, magtiis ka sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos, kapag mayaman, magdiwang ka sapagkat pinagpala ka. Mga katwirang walng lohika. Isang malaking struggle sa akin ang ganitong kalagayan ng iglesya, may pagkakataong parang gusto ko nang lumabas sa istruktura nito at yakapin ang isang uri ng gawain. Pero para sa akin wala akong magagawa kung lalabas ako sa istruktura nito, inaalisan ko karapatan ang aking sarili na maging bahagi sa pagpapanday at pagmumulat sa mga tao sa loob ng istrukturang ito. At isa sa naisip kong paraan upang magawa ang cultural transformation sa loob ng iglesya ay magpakakadalubhasa sa gawain ng pag-oorganisa sa hanay ng mga kabataan (UMYF). Para sa akin ang kabataan ang siyang balon na di matututyuan na magluluwal ng mga progresibong kabataang kristiano na lalahok na buhay at kamatayang pakikibaka para sa paghuhobog at pagpapanday sa isang iglesya na naglalayong magpalaganap ng pagbabago. Syempre hindi ito makukuha sa isang gabing pag-iisip at paggawa, maaring dumaan ito sa masalimoot, makipot at pasikut-sikot na daan, may mga hindi matutuwa at gagawa ng paraan para ito ay hindi mangyari. Ngunit ang kabiguan ay hindi katapusan ng lahat, kundi ito ay bahagi ng buong proseso hanggang makamit ang tunay na pagbabago. Ang mahalaga, masimulan ito sa mga kabataan.

No comments: