Friday, August 8, 2008

Ruth, Naomi at Orpha

Panimula

May mga bagay o pangyayari sa ating buhay na kung minsan parang ang hirap na maunawaan. Mga sitwasyong hindi natin inaasahan pero nagaganap, kung minsan kung ano iyong ayaw natin iyon ang nagaganap, merong maganda, syempre masaya tayo, pero kapag masama ang pangyayari syempre malungkot tayo, nalulungkot tayo. Pero kung minsan sa mga ganitong pangyayari hindi natin nakikita may suprisa ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng surprise Maikling pagsulyap sa teksto Ang istorya ay tungkol sa isang lalaki na may asawa at dalang anak na lalaki, sila ay umalis sa Betlehem at nagtungo sa Moab, isang bayang hindi sakop ng Israel. Nagkaasawa ang dalawang anak nila. Sa paglipas ng panahon, namatay ang lalaki at ganon din ang mga anak nitong lalaki. Ang natira ay ang tatlong babae na bawang balo. Nagpasya si Naome na bumalik sa Betlehem ang kanyang bayan. Nagpasya itong pabalikin na sa kanilang mga dating pamilya si Ruth at Orpha. Bagamat sa una, tumanggi si Orpha na bumalik ngunit sa kapapaliwanag ni Naome, napasang-ayon nya si Orpha, ngunit hindi si Ruth, sapagkat nagpasya si Ruth na sumama ng tuluyan kay Naome pabalik ng Betlehem. Pagdating nila sa Betlehem, masaya silang binati ng kanilang kababayan, ngunit hindi ito matanggap ni Noame sapagkat para sa kanya hindi na siya ang babaing mapalad, kundi ang babaing sawinpalad. Ang dahilan nya, umalis silang nakakariwasa sa Betlehem ngunit bumalik syang walang taglay ni anuman. Ilang paglilinaw sa Teksto 1. Sa lumang tipan, dalawang aklat lang ang nakapangalan sa babae, una ang Ruth at pangalawa ay si Ester. 2. Si Ester may direktang kaugnayan sa bayang Israel, ngunti ni Ruth ay wala, isa syang Moabita, nagkataong napangasawa sya ng isa sa mga anak na lalaki ni Naomi, sa madaling salita hindi sya kabilang sa lahi ng Israel. 3. Kaya maiintindihan natin si Naomi kung bakit nagpasya itong pauwiin na lang iyong dalawa sa kanilang mga sariling pamilya, dahil putol na ang nagdudugtong sa kanila, ang kanilang mga asawa na kapwa patay na at wala nang anak na lalaki si Naomi na pwede nilang pangasawa ulit, ayon sa kultura at tradisyon (verses 11-12) 4. Sa kultura ng Banal na Kasulatan, may significant ang mga pangalan ng tao, hindi ito basta ipinapangalan ng walang dahilan. At kadalasan ang “kapalaran” o magiging papel ng isang tao ay naitatakda dahil sa kanyang pangalan. a. Noami – ang kahulugan nito ay pleasant o kaaya-aya, or pwedeng isalin sa mapalad b. Ruth – kaibigan, kasama, katuwang 5. Kaya mauunawan natin si Naomi kung bakit, ayaw na niyang patawag sa kanyang pangalan, sapagkat ang pakiramdam nya, hindi na siya si Naomi na mapalad, sya na si Mara na sawimpalad (verses 20-21) 6. Nagpasya si Ruth na sumama kay Naomi. Mahalagang salik ang pagpapasya ni Ruth na kilalanin ang Diyos na si Yahweh bilang kanyang Diyos (verse 16) sa ganitong paraan, nabubuksan ang pagkakataon upang maisangkot ang kanyang sarili sa gawain ng Diyos. 7. Larawan ng kawalang pag-asa si Naomi ngunit si Ruth ay larawan ng katiwasan, pag-asa at katiyakan, gaya ni Orphan na nagpasyang bumalik sa kanyang pamilya pang muling magpanibagong buhay, piliin ang maging Malaya, bagamat hindi natin pwedeng sabihing mas gusto ni Ruth ang manatiling nasa ilalim ng kultura ng kanyang byenan. Ilang tanong para sa talakayan. 1. Ang Diyos ay punong-puno ng surprise. Sa paanong paraan natin nakikita ang suprisa ng Diyos sa mga sitwasyon hindi natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. 2. Paano natin hinaharap ang sitwasyon ito man ay mabuti o masama sa kontektong kasama natin ang Diyos sa lahat ng bagay. 3. Ano ang pagtanaw natin sa kalooban ng Diyos, paano natin ito iniuugnay sa mabuti at masama.

No comments: